Vitajte

Zdravé a krásne zuby sú kľúčom k úspechu, príťažlivosti a dobrej nálade.

Naša klinika je navrhnutá pre ľudí so špeciálnymi požiadavkami na kvalitu a pohodlie, ktorí si cenia svoje zdravie a individualitu.

Náš tím nie sú len špecialisti, ale aj ľudia, ktorí žijú v medicíne a sú radi pri svojej práci.

artdent
artdent
artdent

Cenník

Priama Platba Doplatok poistenca
Vstupné stomatologické vyšetrenie u dospelých (založenie novej karty) 30€ 25€
BTW rtg X2 25€ 20€
Preventívna prehliadka 15€ Zadarmo
Preventívna prehliadka detí do 15 rokov 10€ Zadarmo
Akútne vyšetrenie (príchod lekara mimo ordina nčých hodin) 50€ 50€
Konzultácia pacienta, návrh liečebného plánu 15€ 15€
RTG 10€ 10€
Kontrola 7€ 7€
Nedostavenie sa na objednaný termín 20€/30 min. 20€/30 min.
Vylúčenie dentálnej fokálnej infekcie 15€ 15€
Priama Platba Doplatok poistenca
Pečatenie fisúr – jeden zub 10€ 10€
Kompozitná výplň zuba – jednoplôšková 55€ 50€
Kompozitná výplň zuba – dvojplôšková 70€ 65€
Kompozitná výplň zuba – trojplôšková 85€ 80€
Skloionomérna výplň – jednoplôšková 30€ 20€
Skloionomérna výplň – dvojplôšková 40€ 30€
Skloionomérna výplň – trojplôšková 50€ 40€
Provizórna výplň 10€ 10€
Použitie koferdamu pri výkone 10€ 10€
Optragate 5€ 5€
Priama Platba Doplatok poistenca
Injekčná anestézia lokálna nadštandard 15€ 15€
Extrakcia/trhanie zuba alebo koreňa – jednokoreňový zub 40€
Extrakcia/trhanie zuba alebo koreňa – viackoreňový zub 50€
Komplikovaná extrakcia (závisí od náročnosti) 45-55-65€
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 15€ 10€
Doplatok ku chirurgickej extrakcie nadštandard 130€ 100€
Aplikácia čapu na zastavenie krvácania 15€ 15€
Sutúra / šitie 15€ 15€
Použitie elektrokautera pri výkone 10€ 10€
Incízia abscesu + drén 30€ 20€
Zavedenie intraoseálneho implantátu 400€
Vhojovaci valček 50€
Nadstavba na implanát 150€
Korunka na implantát 295€
Priama Platba Doplatok poistenca
Celokeramická korunka - Zirkón/Emax 295€
Totálna zubná náhrada (snímateľná zubná náhrada pri strate všetkých zubov) 390€ 290€
Parciálna náhrada (jedná sa o nahradenie len časti zubov) 490€ 390€
Alginátový odtlačok 10€ 10€
Silikónový odtlačok 15€ 15€
Registrát zhryzu 10€ 10€
Digitálny odtlačok 40€ 40€
Záloha za protetickú prácu – každý člen 100€
Opätovné nacementovanie korunky 25€/korunka
FRC čap 30€
Provizórna korunka zhotovena priamou metodou 10€/korunka
Provizórna korunka zhotovena nepriamou metodou 30€/korunka
Zloženie korunky 25€
Priama Platba Doplatok poistenca
Paliatívne ošetrenie zubnej drene trvalého zuba 40€ 30€
Endodontické ošetrenie – jednokoreňový zub 180€ 150€
Endodontické ošetrenie – viackoreňový zub 230€ 190€
MTA cement 30€
Preendodonticka kompozitná dostavba 20€
Postendodonticka kompozitná dostavba 20€
Reendodontické ošetrenie – každý kanálik 20€ 20€
Priama Platba Doplatok poistenca
Dentálna hygiena - Odstránenie kameňa, povlakov, pigmentových škvŕn, fluoridácia, pieskovanie 60€ 60€
Dentálna hygiena druhé sedenie + (detská) 40€ 40€
Bielenie zubov (domáce bielenie) 200€
Bielenie zubov - kombinované (domáce bielenie + ordinačné) 400€
Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny 15€

Art Dent

Top